Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán quốc tế là chứng từ bắt buộc khi các bên giao dịch mua bán với khách hàng nước ngoài, và là căn cứ pháp lý để các bên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Vì thế, khi soạn thảo hợp đồng mua bán quốc tế, các bên cần xem xét tất cả nội dung chặt chẽ, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro cần thiết.

>>>>>>> Xem thêm: Incoterms là gì? Tóm tắt các điều kiện incoterms 2010

Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Điều khoản này làm rõ các khái niệm mà các bên có thể hiểu khác nhau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Hợp đồng, giá hợp đồng, người bán, người mua, hàng hóa, ngày và ngày hợp đồng có hiệu lực, các loại giá EXW, CIF, CIP… học xuất nhập khẩu online

Điều 2: Nguyên tắc áp dụng

Điều kiện chung sẽ được áp dụng đầy đủ, trừ khi các bên có quy định khác trong điều kiện cụ thể của hợp đồng và biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3: Điều khoản tên hàng (commodity):

Ghi tên thương mại / tên thông thường kèm tên khoa học

Tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất nghiệp vụ khai báo hải quan

Tên hàng kèm theo tên hãng sản xuất học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất TPHCM và Hà Nội

Tên hàng kèm theo quy cách chính của hàng hoá

Tên hàng kèm theo công dụng của hàng hoá

Tên hàng kèm với mã HS của hàng hóa đó. học kế toán tổng hợp online

Điều 4: Điều khoản phẩm chất chất lượng (quality)

Dựa vào mẫu hàng:

Chất lượng của hàng hoá được xác định căn cứ vào chất lượng của một số ít hàng hoá, gọi là mẫu hàng. Nhược điểm: Tính chính xác không cao. Áp dụng cho những mặt hàng chưa có tiêu chuẩn hoặc khó tiêu chuẩn hoá.

Dựa vào tiêu chuẩn: 

Tiêu chuẩn là những quy định về đánh giá chất lượng, về phương pháp sản xuất, chế biến, đóng gói, kiểm tra hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền quy định. handling là gì

Dựa vào quy cách của hàng hóa:

Quy cách là những thông số kỹ thuật liên quan đến hàng hóa như công suất, kích cỡ, trọng lượng… Những thông số kỹ thuật này phản ánh chất lượng của hàng hóa.

Dựa vào nhãn hiệu hàng hoá:

Nhãn hiệu là những ký hiệu, hình vẽ, chữ… để phân biệt hàng hoá của cơ sở sản xuất này với cơ sở sản xuất khác. khóa học logistics tại thành phố hồ chí minh

Dựa vào tài liệu kỹ thuật (technical document):

Tài liệu kỹ thuật thể hiện các thông số kỹ thuật của hàng hoá, bao gồm: hướng dẫn vận hành, lắp ráp… Phải biến tài liệu kỹ thuật thành một phần không thể tách rời của hợp đồng.

Dựa vào hàm lượng chất chủ yếu:

Quy định tỷ lệ phần trăm của thành phần một chất nào đó trong hàng hoá. Chia làm 2 loại hàm lượng của chất lượng hàng hoá: khóa học logistics tại hà nội

+ Hàm lượng chất có ích: quy định hàm lượng (%) tối thiểu.

+ Hàm lượng chất không có ích: quy định hàm lượng (%) tối đa.

Dựa vào dung trọng hàng hoá: 

Dung trọng hàng hoá là trọng lượng tự nhiên của một đơn vị dung tích hàng hoá, phản ánh tính chất vật lý, tỷ trọng tạp chất của hàng hoá. Thường sử dụng kết hợp với phương pháp mô tả. khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

Dựa vào sự xem hàng trước 

Phương pháp này còn được gọi là “đã xem và đồng ý”, tức là hàng hoá đã được người mua xem và đồng ý, còn người mua phải nhận hàng và trả tiền.

Dựa vào hiện trạng hàng hóa:

Phương pháp này còn được gọi là “có thế nào, giao thế ấy”. Người bán chỉ giao sản phẩm chứ không chịu trách nhiệm về phẩm chất của sản phẩm. Các trường hợp áp dụng:

Thị trường thuộc về người bán

Bán đấu giá

Bán hàng khi tàu đến.

Dựa vào sự mô tả:

Nêu các đặc điểm về hình dạng, màu sắc, kích cỡ, công dụng… của sản phẩm. Áp dụng cho mọi sản phẩm có khả năng mô tả được, thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác. học xuất nhập khẩu

Dựa vào chỉ tiêu đại khái quen dùng:

Khi mua bán nông sản, nguyên liệu mà phẩm chất khó tiêu chuẩn hoá, trên thị trường thế giới thường dùng một số tiêu chuẩn phỏng chừng: FAQ, GMQ…

FAQ (Fair Average Quality): Phẩm chất bình quân khá học phân tích báo cáo tài chính

GMQ (Good Merchantable Quality): Phẩm chất tiêu thụ tốt.

Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Điều 5: Điều khoản số lượng (quantity)

Đơn vị tính số lượng: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Đơn vị tính: cái, chiếc, hòm, kiện…

Đơn vị theo hệ đo lường (metric system): KG, MT…

Đơn vị theo hệ đo lường Anh, Mỹ:

Đơn vị đo chiều dài: inch, foot, yard…

Đơn vị đo diện tích: square inch, square yard…

Đơn vị đo dung tích: gallon…

Đơn vị đo khối lượng: long ton, short ton, pound…

Đơn vị tính số lượng tập hợp: tá, gross, set…
– Phương pháp quy định số lượng: Quy định dứt khoát, Quy định phỏng chừng.

– Phương pháp quy định trọng lượng: học xuất nhập khẩu tại tphcm

Trọng lượng cả bì (gross weight)

Trọng lượng tịnh (net weight) Trọng lượng tịnh = Trọng lượng cả bì – Trọng lượng bì

Trọng lượng lý thuyết khóa học xuất nhập khẩu online

Trọng lượng thương mại 100 + WTC GTM = GTT X 100 + WTT.

– Địa điểm xác định số lượng, trọng lượng: Xác định ở nơi đi. Xác định ở nơi đến.

Điều 6: Điều khoản giá cả (price)

Đồng tiền tính theo giá:

Nước xuất khẩu

Nước nhập khẩu

Nước thứ ba

Xác định mức giá:

Đơn giá

Tổng giá

Điều kiện cơ sở giao hàng tương ứng.

Phương pháp quy định giá: học kế toán tổng hợp online

Giá cố định: Giá cả được quy định lúc ký kết hợp đồng và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. học kế toán thực tế ở đâu

Giá quy định sau: Là giá cả không được quy định lúc ký kết hợp đồng mà xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Giá có thể xét lại: Giá đã được xác định trong lúc ký kết hợp đồng nhưng có thể được xem xét lại nếu lúc giao hàng giá thị trường có sự biến động nhất định.

Giảm giá: Nguyên nhân do mua số lượng lớn, thời vụ, hoàn lại hàng trước đó đã mua.

– Cách tính toán: Giảm giá đơn; Giảm giá kép; Giảm giá luỹ tiến; Giảm giá tặng thưởng.

Điều 7: Điều khoản giao hàng (shipment / delivery)

– Thời gian giao hàng: tra cứu cont

Giao hàng có định kỳ

Vào một ngày cố định

Ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng. Một khoảng thời gian

Một khoảng thời gian nhất định theo sự lựa chọn của người mua

Giao hàng không định kỳ nên học logistics ở đâu

Giao hàng ngay (prompt, immediately, ASAP). khóa học kế toán online

Thông báo giao hàng quy định về số lần thông báo giao hàng và những nội dung thông báo:

Trước khi giao hàng hoặc sau khi giao hàng và một số quy định khác.

Xem thêm: Incoterms 2020 – Nội Dung Chi Tiết

Điều 8: Điều kiện thanh toán (payment)

Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán theo phương thức, thời gian, số tiền được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng

Đồng tiền thanh toán

Đồng tiền thanh toán

Đồng tiền của nước xuất khẩu

Đồng tiền của nước nhập khẩu

Đồng tiền của của nước thứ ba.

Thời hạn thanh toán (time of payment): khóa học quản trị nhân sự

Trả trước

Trả ngay

Trả sau.

Phương thức thanh toán (methods of payment): Chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ…

Bộ chứng từ thanh toán (payment documents):

Hối phiếu (Bill of Exchange)

Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice)

Vận đơn đường biển (Bill of Lading)

Chứng thư bảo hiểm (Insurance Policy/Insurance Certificate)

Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of quality)

Giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng

Phiếu đóng gói hàng hoá (Packing List)… học quản trị nhân sự

Điều 9: Điều khoản đóng gói (packing)

Phương pháp cung cấp bao bì:

Bên bán cung cấp bao bì

Bên mua cung cấp bao bì Giá cả bao bì

Được tính như giá hàng

Được tính vào giá hàng

Bên mua trả riêng. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Yêu cầu chất lượng bao bì: Quy định chung chung, Quy định cụ thể về: Vật liệu làm bao bì;

Hình thức của bao bì; Kích thước của bao bì; Số lớp, cách thức cấu tạo; Đai nẹp bao bì.

Điều 10: Điều khoản bảo hành (warranty)

Bên bán đảm bảo hàng hóa được cung cấp là hàng mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, không có các khuyết tật phát sinh dẫn đến quá trình sử dụng bình thường hàng hóa. Các yêu cầu về bảo hành sẽ được quy định cụ thể trong điều kiện cụ thể của hợp đồng. học quản trị nhân sự ở đâu tphcm

Quyền và nghĩa vụ của các bên Bảo hành: là thời hạn người bán đảm bảo về chất lượng hàng hoá, được coi là thời hạn dành cho người mua phát hiện khuyết tật của hàng hoá.

Thời hạn bảo hành:

Kéo dài bao lâu

Tính từ lúc nào

Nội dung bảo hành:

Phạm vi bảo hành

Trách nhiệm của người bán

Các trường hợp không bảo hành. học quản lý nhân sự ở đâu

Điều 11: Bảo hiểm

Hàng hóa được bảo hiểm bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo những nội dung quy định trong điều kiện cụ thể. Bảo hiểm được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho, giao hàng.

Người mua bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm

Loại chứng thư bảo hiểm. khóa học về nhân sự

Điều 12: Bồi thường thiệt hại và phạt do vi phạm hợp đồng

Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại điều 23 điều kiện chung nếu bên bán không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung trong thời hạn quy định hoặc trong thời hạn gia hạn bên mua có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường thiệt hại hay một khoản tiền phạt tương ứng. Điều kiện cụ thể sẽ quy định chi tiết mức khấu trừ tối đa. Khi đạt đến mức khấu trừ tối đa. Khi đạt đến mức khấu trừ tối đa bên mua có thể hủy bỏ hợp đồng.

Điều 13: Gia hạn hợp đồng mua bán quốc tế

Khi bên bán gặp khó khăn gây chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng mua bán, bên bán phải thông báo cho bên mua biết lý do cùng thời gian dự kiến kéo dài. Hai bên mua bán sẽ nghiên cứu, thương thảo và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

Điều 14: Điều khoản miễn trách / bất khả kháng (force majeure)

Quy định các sự kiện tạo nên bất khả kháng: Quy định các tiêu chí để xác định một sự kiện có phải là trường hợp bất khả kháng. Liệt kê các sự kiện khi xảy ra được coi là bất khả kháng. Dẫn chiếu đến văn bản của ICC (xuất bản phẩm số 421).

Bên bán sẽ không bị xử lý đảm bảo thực hiện hợp đồng, không phải bồi thường thiệt hại hay bị phạt, bị chấm dứt hợp đồng khi gặp bất khả kháng.

Bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, khả năng lường trước của bên bán, không liên quan đến sai phạm hay sơ suất của bên bán.

Bên bán khi gặp sẽ thông báo ngay cho bên mua bằng văn bản về sự kiện, nguyên nhận gây ra sự kiện. Đồng thời bên bán phải xin giấy chứng nhận của một cơ quan có thẩm quyền hay của Phòng Thương mại tại nước sở tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. kỹ năng tìm kiếm việc làm tiêu chí ctc

Bên bán vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và tìm mọi cách, mọi biện pháp để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng. Ngoài ra trong điều kiện chung của hợp đồng còn có các điều khoản về giải quyết tranh chấp, ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng, luật áp dụng, thông báo.

Thủ tục ghi nhận sự kiện bất khả kháng: Quy định trách nhiệm của bên gặp sự kiện bất khả kháng: thông báo cho các bên liên quan bằng văn bản, cung cấp chứng nhận sự kiện của cơ quan chức năng,…

Hệ quả của bất khả kháng:

– Thời hạn hiệu lực hợp đồng được kéo dài trong một thời gian tương ứng với thời gian xảy ra bất khả kháng, cộng với thời gian khắc phục hậu quả.

– Nếu bất khả kháng kéo dài quá lâu thì có thể hủy hợp đồng mà không phải bồi thường.

Xem thêm: Nội dung incoterms 2020

Điều 15: Điều khoản khiếu nại (claim)

Thời hạn khiếu nại học kế toán thực hành ở đâu tốt

Bộ hồ sơ khiếu nại

Cách thức giải quyết khiếu nại.

Điều 16: Điều khoản trọng tài (arbitration)

Địa điểm trọng tài

Trình tự tiến hành trọng tài

Luật dùng để xét xử

Chấp hành tài quyết.

Trên đây là Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hy vọng bài viết của Khóa học xuất nhập khẩu online sẽ hữu ích với bạn đọc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *