Phương Thức Thanh Toán L/C

Phương Thức Thanh Toán L/C

Phương thức thanh toán L/C (letter of credit) hay thanh toán bằng thư tín dụng là phương thức thanh toán mà theo đó dựa theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, ngân hàng sẽ mở một thư tín dụng (văn bản bảo lãnh) cam kết với người thụ hưởng (nhà xuất khẩu) sẽ thanh toán, chấp nhận hối phiếu,…nếu nhà xuất khẩu xuất trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các điều kiện và điều khoản được quy định trong thư tín dụng.

Chi tiết về Phương thức thanh toán L/C, cùng Khóa học xuất nhập khẩu online tham khảo bài viết dưới đây:

>>>>>> Bài viết xem nhiều: Review Khóa Học Xuất Nhập Khẩu ONLINE Ở Đâu Tốt Nhất

1.Các bên liên quan trong thanh toán L/C:

Trong phương thức thanh toán L/C thường bao gồm các bên tham gia như sau:

– Người mở L/C: Người mua/ Nhà nhập khẩu

– Người thụ hưởng: Người bán/ Nhà xuất khẩu

– Ngân hàng phát hành: Ngân hàng Người mở L/C

– Ngân hàng thông báo: Đại lý Ngân hàng phát hành ở nước Người thụ hưởng

Phương Thức Thanh Toán L/C

2.Quy trình phát hành thanh toán L/C:

– Quy trình phát hành L/C nhập khẩu:

(1). Nhà nhập khẩu và Nhà xuất khẩu ký hợp đồng

(2). Nhà nhập khẩu Việt Nam làm giấy đề nghị mở L/C gửi đến Ngân hàng mình yêu cầu phát
hành L/C cho Nhà xuất khẩu nước ngoài

(3). Ngân hàng Nhà nhập khẩu Việt Nam phát hành L/C chuyển L/C đến Ngân hàng Nhà xuất khẩu nước ngoài (Ngân hàng thông báo )

(4). Ngân hàng Nhà xuất khẩu nước ngoài thông báo L/C cho nhà xuất khẩu nước ngoài

(5). Nhà xuất khẩu nước ngoài giao hàng cho Nhà nhập khẩu Việt Nam

(6). Nhà xuất khẩu nước ngoài lập Bộ chứng từ gửi đến Ngân hàng xuất trình nước ngoài

(7). Ngân hàng xuất trình kiểm tra tính phù hợp của Bộ chứng từ và chuyển đến Ngân hàng phát hành kèm theo chỉ thị đòi tiền

(8). Ngân hàng phát hành tiến hành kiểm tra sự phù hợp của Bộ chứng từ và tiến hành thanh toán cho Ngân hàng xuất khẩu nước ngoài

(9). Ngân hàng phát hành thông báo đến Nhà nhập khẩu thanh toán

(10). Nhà nhập khẩu nhận Bộ chứng từ và thực hiện thanh toán

(11). Ngân hàng xuất trình nước ngoài ghi Có cho tài khoản Nhà xuất khẩu

– Quy trình phát hành L/C xuất khẩu:

(1). Nhà nhập khẩu và Nhà xuất khẩu ký hợp đồng

(2). Nhà nhập khẩu nước ngoài mở L/C cho Nhà xuất khẩu Việt Nam tại Ngân hàng nước Nhà nhập khẩu

(3). Ngân hàng Nhà nhập khẩu nước ngoài chuyển L/C cho Ngân hàng Nhà xuất khẩu Việt Nam (Ngân hàng thông báo)

(4). Ngân hàng Nhà xuất khẩu thông báo L/C cho Nhà xuất khẩu tại Việt Nam

(5). Nhà xuất khẩu Việt Nam giao hàng cho Nhà nhập khẩu nước ngoài

(6). Nhà xuất khẩu Việt Nam lập Bộ chứng từ gửi đến Ngân hàng xuất trình Việt Nam

(7). Ngân hàng xuất trình sau khi kiểm tra tính phù hợp của Bộ chứng từ thì chuyển đến Ngân hàng phát hành nước ngoài kèm theo chỉ thị đòi tiền

(8). Ngân hàng phát hàng nước ngoài tiền hành kiểm tra sự phù hợp của Bộ chứng từ rồi tiến hành thanh toán

(9). Ngân hàng phát hành chuyển Bộ chứng từ đến Nhà nhập khẩu

(10). Nhà nhập khẩu nhận Bộ chứng từ và thực hiện thanh toán

(11). Ngân hàng xuất trình ghi Có cho tài khoản Nhà nhập khẩu Việt Nam

* Những rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán Thư tín dụng (L/C)

– Đối với Nhà nhập khẩu khi mở L/C: do thanh toán chỉ dựa trên chứng từ nên

+ Rủi ro Người hưởng lợi không giao hàng và chứng từ bị giả mạo

+ Rủi ro Người hưởng lợi giao hàng nhưng giao hàng thiếu hoặc giao hàng hoá không đúng như chất lượng

+ Rủi ro hàng hoá giao đúng thời gian giao hàng nhưng hàng đến trễ

+ Rủi ro hàng hoá đến trước chứng từ nên người yêu cầu L/C buộc phải bỏ qua các bất hợp lệ của chứng từ và thanh toán một khi đã yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh nhận hàng

+ Rủi ro về tỷ giá khi áp dụng tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán

+ Rủi ro không thể lấy ký quỹ do ngân hàng phát hành bị phá sản

– Đối với Nhà xuất khẩu khi mở L/C:

+ Không thể thực hiện các điều khoản L/C

+ Ngân hàng phát hành mất khả năng thanh toán

+ Các tài khoản của Ngân hàng phát hành bị đóng băng theo lệnh toà án

+ Đối tác, thị trường, hàng hoá bị vướng vào danh sách cấm vận

* Giảm thiểu rủi ro trong phương thức Thư tín dụng (L/C)

– Đối với Nhà nhập khẩu:

+ Đưa ra một số biện pháp ngăn ngừa rủi ro giao hàng kém chất lượng hoặc không đủ về số lượng của người bán như

+ Tiến hành khảo sát, lựa chọn đối tác xuất khẩu có uy tín

+ Quy định các điều kiện và điều khoản để Nhà xuất khẩu thực hiện

+ Yêu cầu xuất trình các chứng từ kiểm định, giám định trước khi giao hàng của bên thứ ba

+ Mua bảo hiểm cho hàng hoá và thoả thuận rõ ràng bên nào sẽ mau bảo hiểm cho hàng hoá

+ Áp dụng tỷ giá kỳ hạn khi thanh toán L/C

– Đối với Nhà xuất khẩu:

+ Kiểm tra L/C xuất khẩu trước khi thực hiện giao hàng theo L/C để đảm bảo khả năng lập chứng từ phù hợp

+ Yêu cầu tu chỉnh L/C nếu cần thiết

+ Tu chỉnh phải nhận được trước khi thực hiện giao hàng hoá, dịch vụ

+ Lựa chọn đối tác kinh doanh và ngân hàng phát hành có uy tín

+ Yêu cầu L/C được xác nhận bởi một ngân hàng tại nước mình

+ Hạn chế chấp nhận giao hàng theo những L/C mà người phát hành không phải là ngân hàng

+ Kiểm tra kỹ đối tác, thị trường, hàng hoá để tránh bị vướng vào danh sách cấm vận của Liên Hợp Quốc và các tổ chức thương mại lớn

* Bản chất thư tín dụng chứng từ

Trước tiên, thanh toán L/C là một phương thức thanh toán liên quan đến việc xuất trình bộ chứng từ hợp lệ. Người bán sẽ được đảm bảo thanh toán nếu xuất trình tại ngân hàng bộ chứng từ phù hợp với quy định đề ra. Phương thức thanh toán bằng L/C cũng có thể được hiểu là một khoản tạm ứng mà ngân hàng cho nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.

* Các loại thư tín dụng chứng từ

Thông thường có 4 loại thư tín dụng chứng từ phổ biến nhất đó là:

– Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Revocable L/C):

Đây là loại thư tín dụng mà sau khi đã được mở thì việc bổ sung sửa chữa hoặc huỷ bỏ có
thể tiến hành một cách đơn phương.

– Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C):

Là loại thư tín dụng sau khi đã được mở thì việc sữa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ chỉ được ngân hàng tiến hành theo thoã thuận của tất cả các bên có liên Trong thương mại quốc tế thư tín dụng này được sử dụng phổ biến nhất.

– Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận (Confirmed irrevocavle L/C):

Là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ, được một ngân hàng khác đảm bảo trả tiền theo yêu cầu của ngân hàng mở thư tín dụng.

– Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C):

Là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ, trong đó quy định quyền của ngân hàng trả tiền được trả hoàn toàn hay trả một phần của thư tín cho một hay nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên.

* Nội dung chủ yếu của thanh toán L/C

– Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C

– Tên, địa chỉ của những người có liên quan L/C

– Số tiền, thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền và thời hạn giao dịch

– Nội dung về hàng hoá, phương thức vận chuyển, điều kiện giao nhận

– Bộ chứng từ gốc mà Nhà xuất khẩu phải xuất trình

– Cam kết của Ngân hàng, những điều khoản đặc biệt và chữ ký của Ngân hàng

* Điều kiện mở L/C

Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng các giấy tờ sau:

– Giấy đăng ký kinh doanh

– Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng (muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài
khoản chuẩn bị mở) cùng với các giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập Công

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng.

* Cách thức mở L/C

Các giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng để mở L/C đối với từng loại L/C thì sẽ có những giấy tờ đi kèm sẽ khác nhau. Nhưng hồ sơ xin mở L/C của khách hàng mảng doanh nghiệp thường bao gồm những giấy tờ cụ thể sau:

– Đơn yêu cầu mở L/C

– Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp giao dịch lần đầu)

– Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu)

– Đăng ký mã số xuất nhập khẩu – nếu có (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu)

– Hợp đồng ngoại thương gốc (trường hợp ký hợp đồng qua FAX thì đơn vị phải ký và đóng dấu trên bản photo)

– Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác (nếu có)

– Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại (nếu mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh mục quản lý quy định tại Quyết định điều hành xuất nhập khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính Phủ)

– Cam kết Thanh toán, Hợp đồng Tín dụng (trường hợp vay vốn), công văn phê duyệt cho mở
L/C trả chậm của NHCTVN (trường hợp mở L/C trả chậm)

– Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có)

– Bản giải trình mở L/C do phòng Tín dụng của Chi nhánh lập được Giám đốc chi nhánh hoặc người được Giám đốc uỷ quyền phê duyệt (trường hợp ký quỹ dưới 100% trị giá L/C)

Tất cả các chứng từ trên đều phải xuất trình bản gốc và lưu lại Chi nhánh bản photo có đóng dấu treo của doanh nghiệp. Riêng các chứng từ sau sẽ phải lưu bản gốc:

– Cam kết thanh toán

– Hợp đồng vay vốn

– Hợp đồng mua bán ngoại tệ

– Đơn xin mở L/C của khách hàng

– Bản giải trình mở L/C

* Ký quỹ mở L/C

– Nội dung ký quỹ mở L/C

Hiện nay các ngân hàng quy định tỷ lệ ký quỹ (100%; dưới 100% hoặc không cần ký quỹ) đối với doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào:

+ Uy tín thanh toán của doanh nghiệp.

+ Mối quan hệ của doanh nghiệp đối với ngân hàng.

+ Số dư ngoại tệ trên tài khoản của doanh nghiệp.

+ Công nợ của doanh nghiệp nhập khẩu.

+ Tính khả thi trong phương án kinh doanh hàng nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu.

– Cách thức ký quỹ mở L/C

+ Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền ký quỹ, ngân hành sẽ trích từ tài khoản tiền gửi chuyển sang tài khoản ký quỹ. Phòng nhập khẩu trực tiếp làm phiếu chuyển khoản nội dung ký quỹ mở L/C sau đó sẽ chuyển sang Phòng Kế toán để thực hiện.

+ Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền ký quĩ, giải quyết bằng hai cách sau:

Mua ngoại tệ để ký quỹ.

Vay ngoại tệ để ký quỹ

* Thanh toán phí mở L/C

Phí mở L/C tùy theo mức độ mà người mở L/C thực hiện ký quỹ:

– Nếu ký quỹ 100% trị giá L/C: phí 0,075% trị giá L/C mở.

– Nếu ký quỹ 30 – 50% trị giá L/C: phí 0,1% trị giá L/C mở.

– Dưới 30% trị giá L/C: phí 0,15% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 200 USD).

– Miễn ký quĩ: phí 0,2% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 300 USD ).

– Khi mở L/C trả chậm: phải có sự bảo lãnh của ngân hàng nên nhà nhập khẩu phải trả thêm 0,2% – 0,5% cho mỗi quý tùy vào từng mặt hàng nhập khẩu.

Hy vọng thông tin về C/O là gì? được Kênh Khóa học xuất nhập khẩu online giới thiệu trên đây sẽ hữu ích tới bạn.

>>>>>> Tham khảo thêm:

Local Charges Là Gì? Local Charges Gồm Những Phí Gì?

C/O là gì? Các loại C/O

Thanh toán quốc tế là gì? Các phương thức thanh toán quốc tế

Tổng hợp thuật ngữ xuất nhập khẩu thường sử dụng

Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *